Uavhengig kontroll, hva er det?


Uavhengig kontroll er innført fra 1 januar 2013. Det gjelder, og er pålagt, alle søknadspliktige tiltak som er byggemeldt etter 1. januar 2013.

Kontrollen innebærer at et profesjonelt, godkjent, uavhengig foretak skal kontrollere fuktsikring og lufttetthet i bolig, samt brann og konstruksjonssikkerhet i større bygg. Først når bygget er kontrollert kan byggeprosjektet erklæres ferdig. Den uavhengige kontrollen som ble innført fra nyttår innebærer at

tiltakshaver/byggherre må avtale med et godkjent foretak for kontroll. Foretaket skal således kontrollere at de utførende
faktisk foretar egenkontrollen. Videre skal de kontrollere lufttettheten i boligen samt tettheten og utførelsen av våtrom.
Dette er den pålagte kontrollen. Tiltakshaver kan også avtale med kontrollforetaket om å utføre ytterligere kontroll av bygningen, f.eks
isolasjon, bæresystemer m.m. 


Mer info finner du her


En uavhengig kontroll er en god investering. Formålet med innføringen av uavhengig kontroll er å redusere feil,
avvik og mangler slik at resultatet blir i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.


Vi utfører uavhengig kontroll i Agder-fylkene og Telemark, med hovedområde Risør, Gjerstad,Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.