- En enklere hverdag

Vi kan bistå med


  • Konsulenttjenester innenfor bygg og anlegg
  • Dokumentasjon
  • Skisse/tegninger
  • Byggesak
  • Kalkulasjon
  • Uavhengig kontroll
  • HMS tilpasning
  • Radon, målinger og tiltak
  • Tjenesteformidling, f.eks takstoppdrag m.m.