Sentral godkjenning

Vi har sentral godkjenning for bl.a.søker i tiltaksklasse 1, prosjekterende

i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar kontroll tiltaksklasse 1 og utførende tiltaksklasse 2.


Se vårt godkjenningsbevis her

Godkjenningen er gyldig til 11.07.2016