Byggtjeneste Sør AS vil være til hjelp for utførende og tiltakshaver innen
bygg med dokumentarbeide, samt lette hverdagen for håndtverkeren.


Vi tar på oss byggesøknader, uavhengig kontroll, tegninger og annet tjenesteytende arbeide som faller naturlig inn under dette.


Trenger du hjelp til å utforme byggplassmappe, lage SHA-plan eller andre punkter vedrørende kvalitetssikring (KS) så hjelper vi gjerne med det også!


Ta kontakt for hjelp til ditt prosjekt!

Godkjent for ansvarsrett Facebook